Brussen Troostkoffer

Bijkomend willen we inzicht verwerven in de noden en behoeften van brussen, hoe ze de opname beleven en de relatie ervaren met het opgenomen broertje/zusje. Dit zal gebeuren door middel van een literatuuroverzicht, aangevuld met inventarisatie van bestaand materiaal, inspirerende voorbeelden uit de praktijk en gesprekken of interviews met verschillende stakeholders en experten.

Op basis hiervan zal een troostkoffer ontwikkeld worden met als doel tools aan te reiken voor volwassenen (ouders, grootouders, zorgverleners, leerkrachten, enz.), zodat ze dialooggesprekken met kinderen kunnen aangaan over moeilijke, gevoelige, existentiële thema’s zoals lijden, pijn, dood, afscheid nemen, enz. Dergelijke gesprekken zijn gebaseerd op de methode van filosoferen met kinderen. Deze existentiële troostkoffer zal getest worden bij o.a. ouders, leerkrachten en zorgverleners en kan een aanvulling vormen op bestaande brussen/rouwkoffers.