Neonatologie UZ Brussel

Prof. dr. Filip Cools

Diensthoofd

Prof. dr. Katrien Beeckman

Onderzoekcel Nursing and Midwifery Research

Mevr. Marianne Peelman

Hoofdverpleegkundige

Mevr. Brenda van Delft

Adjunct hoofdverpleegkundige

Neonatale Intensieve Zorg UZ Gent

Prof. dr. Koenraad Smets

Diensthoofd

Dhr. Geert Lingier

Hoofdverpleegkundige

Mevr. Eveline Van Dijk

Adjunct hoofdverpleegkundige

Mevr. Angeline Parez

Verpleegkundige, consulente ontwikkelingsgerichte zorg

Universiteit Gent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde

Prof. dr. Pascal Coorevits

Docent en onderzoeker


Prof. dr. Sofie Verhaeghe

Docent en onderzoeker,
Universitair Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde

dr. Heidi Buysse

Docent en onderzoeker


Ziekenhuis Oost-Limburg Genk

dr. Marie-Rose Van Hoestenberghe

Neonatoloog

AZ Sint Blasius

Mevr. Jenny Bogaerts

Hoofdvroedvrouw

Mevr. Jolien De Brouwer

Vroedvrouw

Vlaamse Vereniging voor ouders van couveusekinderen (VVOC)

Mevr. Yannic Verhaest


Voorzitter

LUCA School of Arts, Beeldende Vormgeving

Dhr. Ingwio D’Hespeel

Docent en onderzoeker

Mevr. Marijke Dirickx

Opleidingshoofd

Mevr. Karin Slegers

Onderzoeksverantwoordelijke

Odisee Hogeschool

Mevr. Emilie Holvoet


Vroedvrouw en oud-studente

Mevr. Stefanie Beghein


Onderzoeksverantwoordelijke studiegebied Gezondheidzorg en IWT